radioprlek.png

Radio Prlek 88,9 FM * Vsak dan nekaj novega


LOKALNE NOVICE SOBOTA, 26.10.2019

Alojz Sok je kot bivši župan občine Ormož na nedavni novinarski konferenci javnost seznanil s sodbo Višjega sodišča Maribor v zadevi zahteve Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž morajo za projekt izgradnje širokopasovnega omrežja vračati 1,8 mio evrov. Glede na izdano sodbo občinam vendarle denarja ne bo treba vračati in občine si bodo lahko oddahnile. Je pa res, da so v tem obdobju nastali visoki stroški odvetniške pisarne, ki pa jih bodo občine morale poravnati.

Selekcijsko trsničarsko središče Ivanjkovci skrbi za vzgojo izvornih in baznih trsov, izvaja postopke vzdrževalne genetske in zdravstvene selekcije novih klonov izbranih vinskih sort ter skrbi za pridelavo trsnih cepljenk kategorije 'baza'. V Ivanjkovcih izvajajo klonsko selekcijo belih vinskih sort vinorodnih dežel Podravje in Posavje. O tem kot tudi introdukciji v vinogradništvu ter o stanju v našem vinarstvu podrobneje v nedeljski kmetijski oddaji.

Do nedelje poteka drugi vikend odprtih vrat destinacije Jeruzalem Slovenija. Vrata je za obiskovalce odprlo več kot 50 ponudnikov, ki glede na toplo jesensko vreme pričakujejo dober obisk. UM

Gasilska zveza Središče ob Dravi in Prostovoljno gasilsko društvo Središče ob Dravi pripravlja praznovanje ob 10. dnevu gasilcev omenjene gasilske zveze. To bo danes ob 18. uri v Kulturni dvorani Sokolana v Središču ob Dravi. Po končanem uradnem delu bo sledilo druženje z živo glasbo. PH

V sklopu meseca oktobra, meseca požarne varnosti, bodo članice Gasilske zveze Ormož izvedle vajo članic, v kateri bodo sodelovale članice iz prostovoljnih gasilskih društev ormoške gasilske zveze. Gasilke se bodo zbrale jutri ob 13.30 uri pri gasilskem domu v Žerovincih. PH

w-video