Na vsebino

"Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož"

"ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU DRAVE - REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE ORMOŽ - OBČINA ORMOŽ"

zastava EU            kohezijski 1             zastava slo            ormoz grb

 

Obstoječa čistilna naprava Ormož deluje od leta 1994. Naprava je mehansko - biološka. Kapaciteta čistilne naprave je 4000 PE. Čistilna naprava Ormož je preobremenjena, saj nima denitrifikacijske stopnje (čiščenje fosforja in dušika). Učinek čiščenja BPK (biokemijska potreba po kisiku) in KPK (kemijska potreba po kisiku) ne dosega zahtevanih zakonskih stopenj čiščenja. Za povečanje učinka čiščenja že daljše obdobje uporabljamo čisti kisik, da se učinek čiščenja nekoliko poveča.

Cilj projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU DRAVE - REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE ORMOŽ - OBČINA ORMOŽ « je ureditev čiščenja komunalnih odpadnih vod v aglomeracijah: 197 Ormož – Hardek, 186 Lenta in 222 Ormož – Dolga Lesa. Po zaključku projekta bo dosežena 99% priključenost na javno kanalizacijo, ki se zaključi s čistilno napravo. Cilj projekta je tudi zagotovitev sprejema grezničnih gošč in blata iz malih čistilnih naprav za vse onesnaževalce izven navedenih aglomeracij v občini Ormož.

Operacija »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU DRAVE - REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE ORMOŽ - OBČINA ORMOŽ « oz. razširitev kapacitete že obstoječe biološke čistilne naprave Ormož obsega razširitev obstoječe čistilne naprave. Sekundarno in terciarno čiščenje se bo izvajalo tako, da bo biološki del čistilne naprave, ki je sestavljen iz reaktorja s pritrjeno biomaso vrste biološkega kontaktorja s potopljenim plavajočim nosilcem biomase (t.i. MBBR). Izbrana tehnologija je najprimernejša rešitev za odpadne vode z nihanji tako v hidravličnih kot tudi organskih obremenitvah. Za to skrbijo t.i. polivinil alkoholni nosilci (PVA). Nadgrajena čistilna naprava bo omogočala sprejem grezničnih gošč iz MKČN in dehidracijo blata do 20 %. suhe snovi. Zgradil pa se bo tudi novi servisno upravni objekt. Tako bo naprava dosegala predpisane zakonske parametre.

Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje za projekt ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU DRAVE - REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE ORMOŽ - OBČINA ORMOŽ je bilo pridobljeno v septembru 2012. Po izdelani PGD dokumentaciji se je v letu 2014 pristopilo k pridobivanju gradbenega dovoljenja. Pravnomočno gradbeno dovoljenje se je pridobilo 14.1.2015. V letu 2015 je bila izdelana PZI dokumentacija za projekta ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU DRAVE - REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE ORMOŽ - OBČINA ORMOŽ.

Popolno vloga je dne 4.12.2020 podpisal Minister za okolje in prostor. Pogodbe z izvajalci del, nadzorom in izvajalcem obveščanja javnosti so bile podpisane 15.12.2020.

Gradnja se je pričela januarja 2021. Gradnja bo predvidoma trajala 14 mesecev, nadaljnjih 9 mesecev pa še poskusno obratovanje. Operacija bo tako predvidoma zaključena konec 2023.

NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST
NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA
https://www.eu-skladi.si

REPUBLIKA SLOVENIJA SOFINANCIRA OPERACIJO V VIŠINI 385.376,71 EUR
EVROPSKA UNIJA IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA SOFINANCIRA OPERACIJO V VIŠINI 2.183.801,40 EUR

Vabilo na novinarsko konferenco

Novinarska konferenca, april 2021

Objavljen prispevek - marec 2021-Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož

Objavljen prispevek - junij 2021

Objavljen prispevek - september 2021

Objavljen prispevek - december 2021

Objavljen prispevek - januar 2022

Objavljen prispevek - marec 2022

 

Objave o čistilni napravi na Facebook-u:

https://www.facebook.com/RadioPrlek/posts/pfbid02WwNRtarY8Dykp95ZbGSffUX9LbA79vuWfbAMVAbamtMUJ37eB1WmxQCUuYp6yg72l
https://www.facebook.com/RadioPrlek/posts/5745904525422452

https://www.facebook.com/RadioPrlek/posts/5442457519100489

https://www.facebook.com/RadioPrlek/posts/5231077873571789

https://www.facebook.com/RadioPrlek/posts/4926668960679350
https://www.facebook.com/RadioPrlek/posts/4749786261700955
https://www.facebook.com/RadioPrlek/posts/4542766979069552
https://www.facebook.com/RadioPrlek/posts/4229154420430811
https://www.facebook.com/RadioPrlek/posts/5170234859656091

Tonske objave: